-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 80F
E+H-Promass 80F

Uniwersalny, wieloparametrowy przepływomierz masowy Coriolisa dla

cieczy i gazów

Cechy i zalety

Przepływomierze Promass pozwalają mierzyć jednocześnie wiele

parametrów procesowych (strumień masy/gęstość/temperatura)

w różnorodnych warunkach technologicznych.

Koncepcja przyrządów Proline:

 • Modułowa konfiguracja sprzętowa i zunifikowana koncepcja obsługi
  zapewniające efektywne rozwiązania dla szerokiego spektrum aplikacji
 • Opcjonalne pakiety oprogramowania z funkcjami dozowania i pomiaru
  stężenia rozszerzające funkcjonalność dla specjalnych aplikacji
 • Zaawansowana diagnostyka oraz moduły pamięci danych i ustawień
  przetwornika gwarantujące wysokie bezpieczeństwo prowadzonego
  procesu

Czujniki Promass sprawdzone w ponad 100 000 aplikacji oferują:

 • Wieloparametrowy pomiar przy zwartej budowie mechanicznej urządzenia
 • Zrównoważony mechanicznie układ dwururowy zapewniający wysoką
  odporność na drgania rurociągu
 • Solidną konstrukcję gwarantującą niewrażliwość pomiaru na naprężenia
  mechaniczne pochodzące od instalacji rurociągowej
 • Łatwy montaż - brak konieczności stosowania odcinków prostych
  przed i za przepływomierzem
 • Czujnik nie wymaga stosowania kompensatorów

Zastosowanie

Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny

od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

 • Bardzo dokładny pomiar mediów ciekłych i gazowych takich jak paliwa,
  oleje, ciekłe gazy, rozpuszczalniki, produkty spożywcze i sprężony
  gaz ziemny (CNG)
 • Temperatura medium do +350°C
 • Ciśnienie medium do 350 bar
 • Pomiar strumienia masy do 2200 t/h

Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:

 • ATEX, FM, CSA, TIIS

Atesty higieniczne:

 • 3A, FDA

Interfejsy komunikacyjne do systemów sterowania:

 • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS

Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Ciśnieniowa osłona wtórna (do 100 bar), zgodność z wymogami Dyrektywy
  ciśnieniowej PED, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-2
 • nominalny zakres średnic : DN 8...250
 • zakres pomiaru : 0...2,200,000 kg/h
 • dokładność pomiaru : gaz +-0.75 %, płyny +-0.10%, para wodna +-0.35 %
 • temperatura i ciśnienie pracy : -50...+350°C, PN 16...100
 • komunikacja : HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS
 • homologacje : ATEX FM CSA TIIS