-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 80P
E+H-Promass 80P

Jednorurowy przepływomierz Coriolisa w wykonaniu \"zamontuj i zapomnij\":

łatwość czyszczenia, higieniczna konstrukcja, zdolność samoopróżniania,

zgodność z wymogami ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A

Cechy i zalety

Przepływomierze Promass mogą być stosowane w aplikacjach PAT (ang. Process Analytical Technology, wsparcie analityczne procesu produkcji) do ciągłego monitorowania wartości procesowych w punktach o krytycznym znaczeniu dla jakości produktu. Umożliwiają kontrolę parametrów takich jak przepływ masowy, przepływ objętościowy, gęstość i temperatura.

Zunifikowana koncepcja obsługi przetworników Proline obejmuje opcjonalne pakiety oprogramowania z funkcjami dozowania i pomiaru stężenia rozszerzające funkcjonalność dla specjalnych aplikacji.

Czujniki Promass sprawdzone w ponad 100 000 aplikacji oferują:

 • Wykonanie materiałowe zgodne z wytycznymi ASME BPE i BN2: stal EN 1.4435/ASTM 316L, niska zawartość delta ferrytu
 • Powierzchnie w kontakcie z medium: Ramax = 0.76 ľm lub Ramax = 0.38 ľm, polerowane elektrolitycznie
 • Kalibracja pomiaru przepływu na stanowisku akredytowanym wg ISO/SCS/IEC 17025/A2LA, kalibracja pomiaru gęstości potwierdzona świadectwem wzorcowania
 • Całkowicie spawana konstrukcja czujnika, bez uszczelnień
 • Powierzchnia wewnętrzna polerowana elektrolitycznie: konstrukcja higieniczna o wyjątkowej odporności korozyjnej, odznaczająca się łatwością czyszczenia
 • Zdolność całkowitego samoopróżniania, również przy zabudowie w rurociągach poziomych

Zastosowanie

Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

 • Bardzo dokładny pomiar mediów ciekłych i gazowych w procesach prowadzonych w przemyśle biotechnologicznym, takich jak oczyszczanie wody, produkcja wody do iniekcji (WFI), procesy fermentacji, procesy przygotowania pożywek mikrobiologicznych, kontrola dozowania, procesy w bioreaktorach okresowych, procesy sterylizacji, dozowanie środków czyszczących i rozpuszczalników. Łatwe czyszczenie w procesach CIP/SIP.
 • Temperatura medium do +200 °C
 • Ciśnienie pracy do 63 bar
 • Pomiar wartości przepływu masowego do 70 t/h

Certyfikaty wymagane w branżach podlegających specjalnym przepisom:

 • Certyfikat zgodności z ASME BPE w obowiązującym zakresie, Atesty 3A i EHEDG
 • Certyfikat badań: EN 10204, MTR dla materiału, wykończenia powierzchni, zawartości delta ferrytu.

Dopuszczenia i normy obowiązujące w instalacjach przemysłowych:

 • Dopuszczenia Ex: ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
 • Zgodność ze standardem komunikacyjnym HART lub PROFIBUS
 • Zgodność z wymogami Dyrektywy ciśnieniowej PED, poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-2
 • nominalny zakres średnic : DN 8...50
 • zakres pomiaru : 0...70,000 kg/h
 • dokładność pomiaru : gaz +-0.50%, płyn +-0.15%
 • temperatura i ciśnienie pracy : -50...+200°C, PN 16..40
 • komunikacja : HART, PROFIBUS PA
 • homologacje : ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI