-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 83A
E+H-Promass 83A

System jedno-rurowy dla wysokiej dokładności pomiaru przepływu bardzo małej ilości medium.

Urządzenie pomiarowe Promass umożliwia równoczesny pomiar wielu zmiennych procesowych (masa, gęstość, temperatura) dla wielu warunków procesowych podczas pomiaru.
Budowa przepływomierza Promass obejmuje:

 • modułowa budowa oraz zasada działania zapewnia większą sprawność działania
 • możliwości diagnostyczne oraz tworzenie kopii zapasowych dla zwiększenia jakości procesu


Licznik Promass oferuje:

 • mierzenie wielu zmiennych jednocześnie przy zachowaniu kompaktowych wymiarach przepływomierza
 • odporność na zewnętrzne wibracje uzyskana dzięki zrównoważonemu systemowi pojedynczej rurki
 • odporność na siły zewnętrzne (np. od rurociągów) dzięki solidnej konstrukcji
 • łatwy montaż

Zastosowanie

Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

 • Wysoka, potwierdzona świadectwem wzorcowania, dokładność pomiaru przepływu
 • cieczy innych niż woda oraz sprężonych gazów (pod ciśnieniem > 100 bar)
 • Temperatura medium do +200 °C
 • Ciśnienie medium do 400 bar
 • nominalny zakres średnic : DN 1...4
 • zakres pomiaru : 0...450 kg/h
 • dokładność pomiaru : gas +-0.50%, płyny +-0.10%
 • temperatura i ciśnienie pracy : -50...+200°C, PN 16..400
 • komunikacja : HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS
 • homologacje : ATEX, FM, CSA, TIIS, 3A, FDA, EHEDG