-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 83E
E+H-Promass 83E

Atrakcyjny cenowo, ekonomiczny w eksploatacji przepływomierz masowy.
Korzystna alternatywa dla konwencjonalnych przepływomierzy objętościowych.

Cechy i zalety

 • Wielofunkcyjność: jednoczesny pomiar przepływu (masowego, objętościowego)
  oraz gęstości i temperatury.
 • Zrównoważony układ dwururowy
 • Średnice nominalne: DN 8...80
 • Pomiar niezależny od właściwości medium
 • Zwarta budowa
 • Wykonanie typu \"zamontuj i zapomnij\"
 • Niska cena zakupu i eksploatacji
 • Trwała obudowa obiektowa (aluminiowa lub ze stali kwasoodpornej) o stopniu
  ochrony IP 67
 • Dodatkowe moduły oprogramowania:
  - rozbudowane funkcje dozowania
  - pomiar stężenia
  - zaawansowana diagnostyka
 • Menu SZYBKA KONFIGURACJA umożliwiające szybkie, zoptymalizowane zadaniowo uruchomienie przyrządu bezpośrednio na obiekcie
 • Programowanie poprzez protokół HART lub obsługa lokalna
 • Gwarancja jakości produktu: możliwość czyszczenia CIP/SIP
 • Higieniczna konstrukcja zgodna z aktualnymi wymogami: atest 3A
 • Interfejsy komunikacyjne do systemów sterowania procesem: HART,
  PROFIBUS-PA/-DP, FOUNDATION Fieldbus
 • Możliwość stosowania w systemach zapewniających poziom nienaruszalności
  bezpieczeństwa SIL 2.
 • Dopuszczenia Ex do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX, FM, CSA
 • Dokładność pomiaru:
  - Przepływ masowy (ciecze): ą0.15%, opcjonalnie 0,1% wartości wskazywanej
  - Przepływ masowy (gazy): ą0.75% wartości wskazywanej

Zastosowanie

Przepływomierz przeznaczony jest do pomiaru masowego lub objętościowego przepływu cieczy i gazów.

Typowe obszary zastosowań:

 • Woda demineralizowana
 • Produkty rafineryjne, oleje opałowe i napędowe
 • Oleje spożywcze, tłuszcze
 • Rozpuszczalniki
 • Gazy i mieszaniny gazów
 • nominalny zakres średnic : DN 8...80
 • zakres pomiaru : 0...180,000 kg/h
 • dokładność pomiaru : gaz +-0.75%, płyny +-0.15%
 • temperatura i ciśnienie pracy : -40...+140*C, PN 40...100
 • komunikacja : HART, PROFIBUS-PA/-DP, FOUNDATION Fieldbus
 • homologacje : ATEX, FM, CSA