-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 83X
E+H-Promass 83X

Masowy przepływomierz Coriolisa Niezwykle precyzyjny czujnik 4-rurowy przeznaczony do pomiaru najwyższych natężeń przepływu cieczy i gazów.

Cechy i zalety
Przepływomierze Promass pozwalają jednocześnie mierzyć wiele parametrów procesowych (strumień masy/gęstość/temperatura), niezależnie od profilu przepływu podczas pomiaru.
Koncepcja przetworników Proline:

 • Modułowa konfiguracja sprzętowa i zunifikowana koncepcja obsługi zapewniające efektywne rozwiązania dla szerokiego spektrum aplikacji
 • Opcjonalne pakiety oprogramowania z funkcjami dozowania i pomiaru stężenia rozszerzające funkcjonalność dla specjalnych aplikacji
 • Zaawansowana diagnostyka oraz moduły pamięci danych i ustawień przetwornika gwarantujące wysokie bezpieczeństwo prowadzonego procesu

Czujniki Promass, sprawdzone w praktyce:

 • Najwyższa osiągalna dokładność pomiaru dzięki kalibracji PremimCal
 • Wieloparametrowy pomiar w kompaktowym wydaniu
 • Bardzo wysoka odporność układu pomiarowego na drgania instalacji dzięki zbalansowanej, 4-rurowej konstrukcji
 • Konstrukcja czujnika zapewnia znakomitą odporność na oddziaływanie sewnętrznych sił pochodzących od rurociągu (ściskanie, rozciąganie)
 • Łatwy montaż - brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za przepływomierzemZastosowanie

Przepływomierze masowe Coriolisa mierzą przepływ niezależnie od właściwości fizycznych medium. Na pomiar nie mają też wpływu zmienne warunki procesowe takie, jak ciśnienie, temperatura czy gęstość.

 • Ekstremalnie dokładny pomiar przepływu i gęstości cieczy i gazów, takich jak oleje, smary, paliwa, gazy skroplone, rozpuszczalniki i gaz sprężone
 • Przepływ masowy do 4100 t/h (4520 tn. sh./h)
 • Przyłącza procesowe: DN 300, 350, 400 (12\", 14\", 16\")
 • Temperatura medium do +180 °C (+356°F)
 • Ciśnienie w instalacji do 100 bar (1440 psi)Dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI

Szeroki wybór protokołów komunikacyjnych: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS, EtherNet/IP

Bezkompromisowe bezpieczeństwo:

 • Ciśnieniowa osłona zewnętrzna czujnika:do 6 bar (87 psi) zgodnie z wymaganiami ASME BPVC, Dyrektywy Ciśnieniowej PED, AD 2000, SIL-2
 • Króćce do przedmuchu/monitorowania czujnika lub dysk bezpieczeństwa