-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 84A
E+H-Promass 84A

System jedno-rurowy dla wysokiej dokładności pomiaru przepływu bardzo małej ilości medium.
Urządzenie pomiarowe Promass umożliwia równoczesny pomiar wielu zmiennych procesowych (masa, gęstość, temperatura) dla wielu warunków procesowych podczas pomiaru.
Budowa przepływomierza Promass obejmuje:

 • modułowa budowa oraz zasada działania zapewnia większą sprawność działania
 • możliwości diagnostyczne oraz tworzenie kopii zapasowych dla zwiększenia jakości procesu


Licznik Promass oferuje:

 • mierzenie wielu zmiennych jednocześnie przy zachowaniu kompaktowych wymiarach przepływomierza
 • odporność na zewnętrzne wibracje uzyskana dzięki zrównoważonemu systemowi pojedynczej rurki
 • odporność na siły zewnętrzne (np. od rurociągów) dzięki solidnej konstrukcji
 • łatwy montaż


Zasada pomiaru Coriolisa działa niezależnie od właściwości fizycznych cieczy, takich jak lepkość i gęstość.

 • Nadaje się do ciągłego pomiaru, napełniania i dozowania bardzo małych przepływów.
 • Niezwykle dokładne, zweryfikowane pomiaru cieczy i gazów, takich jak emulsje, dodatków, środków aromatyzujących, insulina, gazów wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia
 • Temperatura cieczy do +200*C
 • Ciśnienia do 400 barów (5800 psi)Dopuszczenia dla celów rozliczeniowych:
PTB, NMi, METAS, BEV
Dopuszczenia dla obszarów niebezpiecznych:
ATEX, FM, CSA, TIIS
Dopuszczenia dla sektorów żywnościowych/higienicznych:
3A, FDA, EHEDG
Podłączenie do systemu sterowania procesami:
HART

 • nominalny zakres średnic : DN 1..4
 • zakres pomiaru : 0...450 kg/h
 • dokładność pomiaru : gas +-0.50%, płyny +-0.10 %
 • temperatura i ciśnienie pracy : -50...+200°C, PN 16..400
 • komunikacja : HART
 • homologacje : ATEX, FM, CSA, TIIS