-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H Promass 84F
E+H-Promass 84F

Uniwersalny, wieloparametrowy przepływomierz masowy Coriolisa dla cieczy

i gazów. Posiada zatwierdzenie typu GUM jako licznik do cieczy innych niż

woda oraz gęstościomierz

Cechy i zalety

Przepływomierze Promass pozwalają jednocześnie mierzyć wiele parametrów

procesowych (strumień masy/gęstość/temperatura), niezależnie od profilu
przepływu podczas pomiaru.

Koncepcja przyrządów Proline:

 • Modułowa konstrukcja i jednolita platforma obsługi gwarantujące wysoką
  efektywność i uniwersalność
 • Zaawansowana diagnostyka oraz moduły pamięci danych i ustawień
  przetwornika gwarantujące wysokie bezpieczeństwo prowadzonego
  procesu

Czujniki Promass sprawdzone w ponad 100 000 aplikacji oferują:

 • Wieloparametrowy pomiar przy jednocześnie kompaktowej budowie
 • Zrównoważony mechanicznie układ dwururowy zapewniający
  wysoką niewrażliwość na drgania instalacji
 • Trwałą konstrukcję zapewniająca wysoką odporność na wszelkie
  oddziaływania mechaniczne pochodzące od instalacji rurociągowej
 • Łatwy montaż - brak konieczności stosowania odcinków prostych
  przed i za przepływomierzem

Zastosowanie

Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych

właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

 • Wysoka, potwierdzona świadectwem wzorcowania, dokładność pomiaru przepływu
  cieczy innych niż woda oraz sprężonych gazów (pod ciśnieniem > 100 bar)
 • Temperatura medium do +350 °C
 • Ciśnienie medium do 350 bar
 • Pomiar strumienia masy do 2200 t/h

Zatwierdzenie typu do pomiarów rozliczeniowych:

 • GUM, PTB, NMi, METAS, BEV, NTEP, MC

Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem:

 • ATEX, FM, CSA, TIIS

Atesty higieniczne:

 • 3A, FDA

Interfejs do systemów sterowania procesem:

 • HART

Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne:

 • Ciśnieniowa osłona wtórna (do 100 bar), zgodność z wymogami Dyrektywy
  ciśnieniowej PED
 • nominalny zakres średnic : DN 8...250
 • zakres pomiaru : 0...2,200,000 kg/h
 • dokładność pomiaru : gaz +-0.35%, płyn +-0.05%
 • temperatura i ciśnienie pracy : -50...+200°C, PN 16...100
 • komunikacja : HART
 • homologacje : ATEX, FM, CSA, TIIS, 3A, FDA