-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

E+H

E+H T-mass 65F
E+H-T-mass 65F

Termiczny przepływomierz masowy

Bezpośredni pomiar strumienia masy gazów

Cechy i zalety

Bezpośredni pomiar przepływu masowego gazów.

Informacja o temperaturze produktu dostępna na wyjściu przyrządu.

Koncepcja przetworników Proline:

 • Modułowa konstrukcja i jednolita platforma obsługi gwarantujące
  wysoką efektywność i uniwersalność
 • Funkcje szybkiej konfiguracji zapewniające łatwe uruchomienie
  przyrządów
 • Wbudowane oprogramowanie pozwalające na swobodny wybór
  do 20 czystych gazów oraz konfigurację mieszanin zawierających
  do 8 składników (np. biogaz)

Czujniki t-mass oferują następujące korzyści:

 • Pomijalnie mały spadek ciśnienia
 • Wysoka dynamika pomiaru do 100:1
 • Wersja zanurzeniowa: możliwość montażu w rurze o przekroju
  kołowym lub w kanale prostokątnym
 • Indywidualna kalibracja każdego czujnika potwierdzona
  świadectwem kalibracji na akredytowanym stanowisku
 • Możliwość kalibracji w połączeniu z prostownicą strumienia
  (na życzenie)

Zastosowanie

Przepływomierz przeznaczony jest do pomiaru masowego przepływu gazów.

Znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych aplikacjach przemysłowych, takich jak:

 • Pomiary przepływu sprężonego powietrza
 • Monitorowanie przepływu gazu ziemnego w instalacjach kotłowych i suszarniczych
 • Dozowanie dwutlenku węgla w przemyśle browarniczym i produkcji napojów gazowanych
 • Pomiary przepływu biogazu z komór fermentacyjnych oraz powietrza zasilającego
  komory napowietrzania w oczyszczalniach ścieków
 • Monitorowanie produkcji gazów (np. Ar, N2, CO2, He, O2)
 • Detekcja wycieków

Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem:

 • ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

Interfejsy do systemów sterowania procesem opartych na typowych protokołach komunikacji obiektowej:

 • HART, PROFIBUS DP, MODBUS RS485
 • nominalny zakres średnic : DN 15...100
 • dokładność pomiaru : +-1.5%
 • temperatura i ciśnienie pracy : -40... +100°C, -0.5... 40bar
 • komunikacja : HART, PROFIBUS DP, MODBUS RS485
 • homologacje : ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI