-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

ABB

ABB 266CSH
ABB-266CSH

Wielozmienny przetwornik w 266CSH przelicza przepływ masy dla gazów, pary i cieczy z dynamiczną kompensacją bezpośrednio do trzech zmiennych procesowych różnicy ciśnień, ciśnienia absolutnego i temperatury. Są one używane do pomiaru różnicy ciśnienia przepływu. Oprócz zmian zależnych od ciśnienia i / lub tempreatury gęstości cieczy, inne parametry takie jak wpółczynnik wypływu, rozszerzalności cieplnej rurociągów, układ podstawowy i liczba Reynoldsa są korygowane. Przetwornik ten może być również wykorzystywany do mierzenia różnicy ciśnień jeśli kompensacja gęstości jest konieczna ze względu na zmiany temperatury procesu. To sprawia, że każdy poziom pomiaru jest bardziej niezawodny.

Oprócz wysokiej precyzji, wielozmienny 266 posiada również ważną zaletę, że tylko jedno urządzenie może być zastosowane w punkcie pomiarowym, zamiast kilku innych wraz z kalkulatorem przepływu.

  • dokładność +-0.075%
  • mniejsze otwory procesowe pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ryzyko wycieku
  • opcjonalnie do 41MP (6000psi) statycznego ciśnienia dla elektrownii, rurociągów dla ropy naftowej i gazu ziemnego
  • zintegrowane liczniki i dodatkowe wyjście binarne jako impulsu lub wyjście częstotliwościowe do aktywacji zewnętrznych liczników
  • wymienna elektronika z funkcją automatycznej konfiguracji