-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki
Łódź - sterowanie basenem

Pod koniec 2014 roku dokonaliśmy modernizacji szaf sterowniczych w aquaparku w Łodzi.

Pierwotnie w szafach zainstalowane zostały przez firmę instalacyjną sterowniki Carel, jednak z biegiem lat pojawiły się kłopoty z ich prawidłowym działaniem oraz dostępnością serwisu.

Nasze zadanie polegało na modernizacji układów sterowania w trzech szafach (jako pierwszy etap) - sterowniki Carel zastąpione zostały steronikami Beckhoffa. Obwodami sterowanymi są regulatory chemiczne, cykliczne załączanie atrakcji, dolewanie wody oraz oświetlenie i pompy technologiczne.

W ramach usługi zainstalowano panel HMI firmy ASEM na elewacji jednej z szaf. Za zastosowaniem tego panela stanął fakt, iż jest on wyposażony w web serwer - można się do niego logować ze stacji operatorskiej umieszczonej poza strefą techniczną. Dodatkową zaletą jest także usługa Ubiquity wbudowana w panel pozwlająca w celach serwisowych podłączac się do urządzenia za pomocą sieci VPN.

Szafy zostały doprowadzone do stanu oryginalnego - usunięte i naprawione zostały pojawiajce się z przebiegiem lat "szybkie" modyfikacje wprowadzane przez obsługę.

Poniższe zdjęcia przedstawiają szafę przed modernizacją, oraz wybrane ekrany panela sterującego.

Kliknij aby powiększyć.