-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki
System dozowania załadunku

System dozowania załadunku ( głównie cystern samochodowych i kolejowych) bez rozliczeń zewnętrznych stosowany jest wszędzie tam gdzie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu z dn. 20.09.2006 \"W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych\". Spełnia on całkowicie wymagania Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

System jest przez nas oferowany w wariancie z i bez montażu. W pierwszym przypadku implementacja wygląda w ten sposób, iż system integruje się z istniejącą u Klienta infrastrukturą (tj. przepływomierz masowy, lub objętościowy oraz układ sterowania pracą pomp załadunkowych). Użytkownik w prosty sposób, za pomocą dotykowego ekranu, zadaje żądaną wartość nalewu i wyzwala układ przyciskiem START. Reszta nalewu przebiega w sposób automatyczny. Układ jest wyposażony w wyjście sygnalizujące zakończenie procesu nalewu.

Kliknij aby powiększyć.