-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki
System dozowania załadunku - MID

Jest specjalna wersja systemu dozowania stosowana do rozliczeń zewnętrznych z przeliczniem objętości do V15. Układ spełnia wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez dyrektywę MID.

Układ oferowany jest w dwóch wariantach:

- bez montażu w postaci samodzielnej jednostki wyposażonej w odpowiednie przyłącza i układy elektroniczne (tzw. skid pomiarowy),

- z montażem, gdzie układ jest zabudowywany na istaniejącej infrastrukturze Klienta.

Wartym podkreślenia jest fakt korzystnej ceny naszego rozwiązania w porównaniu od firma kokurencyjnych.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.